Strona Główna

Od wielu lat świadczymy usługi związane z pośrednictwem wizowym dla osób: wyjeżdżających w celach turystycznych, służbowych, klientów indywidualnych,
pracowników firm i biur podróży

Nasze usługi obejmują:

Pełen zakres informacji dotyczących przepisów wizowych w kraju docelowej podróży oraz kraju tranzytu
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów w placówkach konsularnych
Pośrednictwo we wnoszeniu opłat wizowych zarówno w PLN jak i innych wymaganych walutach obcych
Składanie wniosków wizowych w ambasadach  i odbiór wizowanych paszportów
Bieżącą informację dotyczącą zmian przepisów konsularnych
Swoje usługi świadczymy również przebywającym w Polsce obcokrajowcom