Wiza biznesowa Angola

 Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz podania o wizę
 • 2 kolorowe zdjęcia paszportowe
 • Paszport ważny min. 12 miesięcy
 • Zaproszenie od kontrahenta z Angoli
 • Pismo delegujące z firmy na wyjazd
 • Ksero pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem)
 • Rezerwacja lotnicza
 • Żółta książeczka WHO – potwierdzenie ważnego szczepienia przeciwko żółtej febrze
 • Podpisane oświadczenie o przestrzeganiu praw obowiązujących na terytorium Angoli

 Ceny

 • Wiza jednokrotna normalna – 140 USD
 • Wiza jednokrotna expresowa – 240 USD

 Uwagi 

 • Czas oczekiwania: wiza normalna – do 7 dni | wiza expresowa – 7-14 dni
 • Zaproszenie od kontrahenta z Angoli musi być wysłane faksem do Ambasady
 • W przypadku braku oryginału zaproszenia z Angoli doliczana jest opłata legalizacyjna w kwocie 25 USD w trybie normalnym lub 35 USD w trybie ekspresowym
 • Na zaproszeniu z Angoli  musi znaleźć się pieczątka z ministerstwa „Reconhecimento do Ministerio Dos Negoscios Exteriores” oraz pieczątka notariusza z Angoli
 • Wiza jest ważna 60 dni od daty wydania i pozwala na 30 dni pobytu na terenie Angoli

Formularz wizowy
Otwórz