RPA

Wymagane Dokumenty:

 • 1 formularz
 • 2fotografie
 • paszport
 • datowany, powrotny bilet lotniczy – ksero
 • zaproszenie
 • zaświadczenie z pracy o urlopie
 • potwierdzenie obywatelstwa osoby zapraszającej
 • zaświadczenie o dochodach osoby zapraszającej
 • kopia polisy ubezpieczeniowej

CENA:

 • 43 EURO – równowartość w złotych! (wiza pobytowa) 

UWAGI 

 • Czas oczekiwania: 7 – 10 dni
 • Wizę można załatwiać maksymalnie na 30 dni przed wyjazdem
 • Nie obowiązują wizy na pobyt do 30 dni.
 • Wizy na okres od 31 do 90 dni są wymagane i wydawane na podstawie dokumentów jak wyżej