Wiza pobytowa RPA

 Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz podania o wizę po angielsku
 • 1 kolorowe zdjęcie paszportowe
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy
 • Kopia strony ze zdjęciem z paszportu
 • Rezerwacja lotnicza
 • Rezerwacja hotelowa
 • Obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą na cały okres obowiązywania wizy

 Ceny

 • Wiza jednokrotna – 60 Euro
 • Wiza wielokrotna – 60 Euro

 Uwagi 

 • Czas oczekiwania: 7-14 dni
 • Polisę ubezpieczeniową można zakupić w naszym biurze
 • Wiza wydawana jest w Ambasadzie Francji w Warszawie
 • Wiza jest ważna na daty podany we wniosku

Formularz wizowy
Otwórz