SYRIA

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • 1 formularze
  • 2 kolorowe fotografie
  • paszport
  • zaświadczenie  o zatrudnieniu
  • kopia polisy na okres pobytu

CENA:

  • 25 EURO – pobytowa jednokrotna
  • 40 EURO – pobytowa wielokrotna

UWAGI 

  • Czas oczekiwania: 5 dni
  • Wiza ważna 3 miesiące na wjazd.
  • Syria wprowadziła opłatę WYJAZDOWĄ w wysokości ok. 500 lirów syryjskich, które są pobierane przy wyjeździe z Syrii.

FORMULARZ WIZOWY 

PDF-IconFormularz