Ważne informacje

Poniżej zostały zawarte ważne informacje dotyczące wyjazdów organizowanych
przez Biuro Podróży AREATOUR Andrzej Kołłątaj

Zaleca się, aby każda osoba przed zawarciem umowy uczestnictwa
w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży AREATOUR Andrzej Kołłątaj zapoznała się z zawartymi poniżej informacjami
WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży AREATOUR Andrzej Kołłątaj

TRANSPORT (ważne informacje dotyczące transportu)

ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE podczas trwania imprezy turystycznej

REALIZACJA IMPREZY oraz  INFORMACJE WIZOWE I PASZPORTOWE

UBEZPIECZENIE (Polisy Ubezpieczeniowe i Warunki Ubezpieczenia)

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
klientów Biura Podróży Areatour
Opublikowane na stronach internetowych  Biuro Podróży AREATOUR Andrzej Kołłątaj materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego