Ważne informacje

Ważne informacje

Poniżej zostały zawarte ważne informacje dotyczące wyjazdów organizowanych przez Biuro Podróży AREATOUR Andrzej Kołłątaj.
Zaleca się, aby każda osoba przed zawarciem umowy uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży AREATOUR Andrzej Kołłątaj zapoznała się z zawartymi poniżej informacjami.

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży AREATOUR Andrzej Kołłątaj
TRANSPORT (ważne informacje dotyczące transportu)
ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE podczas trwania imprezy turystycznej
REALIZACJA IMPREZY oraz  INFORMACJE WIZOWE I PASZPORTOWE
UBEZPIECZENIE (Polisy Ubezpieczeniowe i Warunki Ubezpieczenia)

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów Biura Podróży Areatour

Opublikowane na stronach internetowych  Biuro Podróży AREATOUR Andrzej Kołłątaj materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.