USA

  • Wniosek wizowy DS-160 nalezy wypelnic on-line na stronie ambasady stronie ambasady. Wypełniony formularz zostaje przesłany drogą elektroniczną do konsulatu.
  • Po przesłaniu formularza osoba wypełniająca aplikację dostaje zwrotne potwierdzenie z numerem sprawy , które należy wydrukowaĆ i zabrać ze sobą na spotkanie w konsulacie.
  • Na spotkanie należy zabrać: paszport, 1 fotografie ,wydrukowane potwierdzenie z numerem , dowÓd opłaty wizowej, wydrukowane potwierdzenia umówienia na spotkanie w konsulacie (ambasada wysyła potwierdzenie na maila podanego przez aplikanta) ,zaproszenie (nie jest konieczne) ,list przewodni z polskiej firmy- w przypadku wiz służbowych.
  • W związku z wprowadzeniem obowiązku pobierania odcisków palców od osób między 14-79 rokiem życia, wszystkie osoby w tym wieku, które ubiegają się o wizy muszą zgłosić się do ambasady USA.