Wiza biznesowa Arabia Saudyjska

 Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz podania o wizę po angielsku
 • 2 kolorowe zdjęcia paszportowe
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy z dwiema wolnymi stronami na wklejenie wizy
 • Numer rejestracji internetowej, który uzyskuje się na stronie Enjazit oraz ubezpieczenie medyczne wymagane podczas aplikowania o wizę w systemie Enjazit
 • Zaproszenie wystawione prze saudyjską Izbę Przemysłowo-Handlową lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej
 • Pismo delegujące z firmy polskiej, zalegalizowane w Krajowej Izbie Gospodarczej i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Pismo w języku angielskim powinno być skierowane do Konsula i zawierać następujące informację: krótki opis działalności firmy, imię i nazwisko osoby delegowanej, nazwa firmy saudyjskiej, dokładny cel wizyty
 • Jeżeli firmą delegującą jest firma zagraniczna, to pismo należy zalegalizować w Ambasadzie Królestwa Arabii Saudyjskiej w kraju, z którego pochodzi firma
 • Kopię dokumentu rejestracji firmy saudyjskiej
 • Bilet lotniczy lub rezerwacja

 Ceny

 • Wiza jednokrotna – 67.67 USD
 • Wiza wielokrotna – 67.67 USD
 • Rejestracja Enjazit – 10.5 USD
 • Rejestracja polisy w systemie Enjazit – 10.5 USD
 • Polisa – cena zależna od rodzaju i długości wizy

 Uwagi 

 • Czas oczekiwania: 7-14 dni
 • Wizy są wystawiane zgodnie z zaproszeniem z Arabii Saudyjskiej
 • Należy wykazywać szacunek dla władz oraz tradycji i zwyczajów saudyjskich. Władze Królestwa Arabii Saudyjskiej nie zezwalają na przywóz publikacji o charakterze politycznym, religijnym, itp. jak również alkoholu i narkotyków.

Formularz wizowy
Otwórz