Wiza rezydenta Arabia Saudyjska

 Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz podania o wizę po angielsku
 • 3 kolorowe zdjęcia paszportowe
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy z dwiema wolnymi stronami na wklejenie wizy
 • Numer rejestracji internetowej, który uzyskuje się na stronie Enjazit oraz ubezpieczenie medyczne wymagane podczas aplikowania o wizę w systemie Enjazit
 • Zaproszenie wystawione przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej na wniosek sponsora – osoby zapraszającej
 • Kopię karty pobytu osoby zapraszającej (karta Iqama)
 • Poświadczenie pokrewieństwa z osobą zapraszającą (małżeństwo – oryginał aktu małżeństwa | dziecko – oryginał odpisu aktu urodzenia)
 • Raport medyczny na specjalnym formularzu
 • Oryginał i tłumaczenie na język angielski albo arabski, dyplomu poświadczającego kwalifikację do wykonywania zawodu, zalegalizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Tłumaczenie zostanie zalegalizowane w Sekcji Konsularnej Ambasady (8.75 USD)
 • Oryginał i tłumaczenie na język angielski lub arabski, zaświadczenia o niekaralności zalegalizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Tłumaczenie zostanie zalegalizowane w Sekcji Konsularnej Ambasady (8.75 USD)
 • Kopia kontraktu pomiędzy firmą zatrudniającą a pracownikiem podpisanego przez obie strony
 • Raport medyczny ze zdjęciem potwierdzony pieczęcią szpitala państwowego
 • Aplikant powinien przedstawić świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia jeżeli pracował już w Arabii Saudyjskiej
 • Bilet lotniczy lub rezerwacja

 Ceny

 • Rejestracja Enjazit – 10.5 USD
 • Rejestracja polisy w systemie Enjazit – 10.5 USD

 Uwagi 

 • Czas oczekiwania: 7-14 dni
 • Wiza jest zawsze jednokrotna
 • Wizy są wystawiane zgodnie z zaproszeniem z Arabii Saudyjskiej
 • Należy wykazywać szacunek dla władz oraz tradycji i zwyczajów saudyjskich. Władze Królestwa Arabii Saudyjskiej nie zezwalają na przywóz publikacji o charakterze politycznym, religijnym, itp. jak również alkoholu i narkotyków.

Formularz wizowy
Otwórz