CHINY I HONGKONG

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • 1 formularz
 • 1 fotografia  – na wprost kolorowa o wym. 3,5×4,5
 • paszport
 • rezerwacja lotu lub kopia biletu .
  zaproszenie-jeśli jest.
 •  ksero paszportu strony ze zdjęciem
 •  rezerwacja hotelu
 • Od dnia 01.04 agenci wizowi mogą składać  w konsulacie Chin tylko dokumenty wizowe obywateli Unii Europejskiej.

 CENY:

 • 260 PLN – wiza zwykła
 •  370  PLN – wiza ekspresowa

UWAGI

Od 01.03.2010 czas wymagany do wydania wizy w trybie zwyczajnym wynosi tydzień roboczy, natomiast w trybie ekspresowym – dwa dni robocze. Tryb błyskawiczny zostaje anulowany.Wiza jednokrotna ważna 3 miesiące na wjazd.Wiza dwukrotna ważna od 3 do 6 miesięcy.Wizy wielokrotne wydawane są tylko na podstawie zaproszenia rządowego potwierdzonego przez Policję Kantonalną (nie dotyczy to wiz z pozwoleniem na pracę, naukowych i studenckich).Okres pobytu zgodnie z deklaracją na wniosku wizowym..Do 90 dni pobytu w Hongkongu, wizy nie obowiązują.AMBASADA CHIN NIE ZAŁATWIA WIZ EKSPRESOWYCH DLA OBYWATELI NAST.PAŃSTW;W,BRYTANIA,FRANCJA,WLOCHY,
HISZPANIA,NIEMCY,HOLANDIA.BELGIA,DANIA.SZWECJA,USA.
KANADA.INDONEZJA.OKRES OCZEKIWANIA NA WIZĘ  7 DNI.OD 30 KWIETNIA CHCĄC OTRZYMAĆ WIZĘ DO CHINW PASZPORCIE MUSZĄ BYĆ – 6 WOLNYCH  STRON.

Formularz Wizowy 

PDF-Icon  Formularz pol