Wiza biznesowa Chiny

 Wymagane dokumenty

 • 1 formularz
 • 1 kolorowe zdjęcie paszportowe
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy z trzema wolnymi stronami na wklejenie wizy
 • Zaproszenie od chińskiego kontrahenta
 • Rezerwacja lotnicza
 •  Rezerwacja hotelowa
 • Skan strony ze zdjęciem w paszporcie
 • Od dnia 01.04 agenci wizowi mogą składać  w konsulacie Chin tylko dokumenty wizowe obywateli Unii Europejskiej

 Ceny

 • Wiza zwykła – 260 PLN
 • Wiza expresowa – 370 PLN

 Uwagi

 • Czas oczekiwania: wiza zwykła – 7 dni | wiza expresowa – do 14 dni
 • Od 01.03.2010 wizy wielokrotne wydawane są tylko na podstawie zaproszenia rządowego potwierdzonego przez Policję Kantonalną (nie dotyczy to wiz z pozwoleniem na pracę, naukowych i studenckich).
 • Pobytu w Hongkongu wizy nie obowiązują
 • W zaproszeniu musi się pojawiać informacja o planowanej dacie  pierwszej wizyty w Chinach (np od 6 maja do 10 maja) oraz o jaki rodzaj wizy strona chińska prosi (np wiza jednokrotna, wielokrotna etc.)
 • Ważność wizy: od 3 do 6 miesięcy od daty wydania (ostatni wjazd przed końcem upływu ważności wizy)
 • Ilość dni: do 30 dni
 • Wiza biznesowa może być jedno, dwu lub wielokrotna
 • Zaproszenie biznesowe wystarczy w dobrej jakości przesłane drogą mailową. Oprócz podstawowych danych osobowych i informacji na temat wyjazdu,  na zaproszeniu musi być pieczątka firmy z Chin oraz posiadać podpis
 • Ambasada chin nie załatwia wiz ekspresowych dla obywateli: Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Belgii, Danii, Szwecji, USA, Kanady, Indonezji

 Formularz Wizowy

Otwórz