Wiza rodzinna Chiny

 Wymagane dokumenty

 • 1 formularz
 • 1 kolorowe zdjęcie paszportowe
 • Zaproszenie od osoby przebywającej w Chinach lub z urzędu
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy z trzema wolnymi stronami na wklejenie wizy
 • Rezerwacja lotnicza lub kopia biletu
 •  Rezerwacja hotelowa
 • Skan strony ze zdjęciem w paszporcie
 • Kserokopię paszportu osoby zapraszającej i dokumentu pobytowego
 • Oryginał i ksero oświadczenia pokrewieństwa z osobą zapraszającą (małżeństwo – oryginał aktu małżeństwa | dziecko – oryginał odpisu aktu urodzenia)
 • Od dnia 01.04 agenci wizowi mogą składać  w konsulacie Chin tylko dokumenty wizowe obywateli Unii Europejskiej

 Ceny

 • Wiza zwykła – 260 PLN
 • Wiza expresowa – 370 PLN

 Uwagi

 • Czas oczekiwania: wiza zwykła – 7 dni | wiza expresowa – do 14 dni
 • Od 01.03.2010 wizy wielokrotne wydawane są tylko na podstawie zaproszenia rządowego potwierdzonego przez Policję Kantonalną (nie dotyczy to wiz z pozwoleniem na pracę, naukowych i studenckich).
 • Pobytu w Hongkongu wizy nie obowiązują
 • Zaproszenie wystawione przez osobę lub krewnego, który pracuje lub studiuje w Chinach, musi zawierać informacje o wnioskodawcy (pełne imię i nazwisko, płeć, data urodzenia itd, informacje na temat wizyty cel wizyty, data przyjazdu i wyjazdu, miejsce zamierzonego pobytu, relacje między wnioskodawcą, a zaproszoną osobą, finansowe źródło utrzymania, itp.)
 • Posiadacze wizy S1 muszą złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w ciągu 30 dni od daty wjazdu na teren Chin. Zezwolenie na pobyt można wydać na co najmniej 90 dni, a maksymalnie na pięć lat. Posiadacze S2 muszą pozostać w Chinach w okresie obowiązywania wizy
 • Ambasada chin nie załatwia wiz ekspresowych dla obywateli: Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Belgii, Danii, Szwecji, USA, Kanady, Indonezji

 Formularz Wizowy

Otwórz