Wiza turystyczna Chiny

Szanowni Państwo, Informujemy, że od 09.05.2019 osoby ubiegające się o wizę do Chin będą zobowiązane do wypełniania wniosków on-line, które są bardziej złożone (11 stron) i obsługiwane jedynie w językach: chińskim i angielskim oraz prawdopodobnie każdy będzie musiał osobiście stawić się w Ambasadzie Chińskiej.
 Wychodząc naprzeciw pojawiającym się zmianom, zachęcamy Państwa do jak najszybszego składnia wniosków w BP AREATOUR (tel.+48 42 6300604). Dokumenty te będą przyjmowane najpóźniej do 06.05.2019. 
Wymagane dokumenty
 • 1 formularz
 • 1 kolorowe zdjęcie paszportowe
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy z trzema wolnymi stronami na wklejenie wizy
 • Rezerwacja lotnicza lub kopia biletu
 •  Rezerwacja hotelowa
 • Skan strony ze zdjęciem w paszporcie
 • Od dnia 01.04 agenci wizowi mogą składać  w konsulacie Chin tylko dokumenty wizowe obywateli Unii Europejskiej
 Ceny
 • Wiza zwykła – 565 PLN brutto
 • Wiza expresowa – 675 PLN
 Uwagi
 • Czas oczekiwania: wiza zwykła – 7 dni | wiza expresowa – do 14 dni
 • Od 01.03.2010 wizy wielokrotne wydawane są tylko na podstawie zaproszenia rządowego potwierdzonego przez Policję Kantonalną (nie dotyczy to wiz z pozwoleniem na pracę, naukowych i studenckich).
 • Pobytu w Hongkongu wizy nie obowiązują
 • Ważność wizy: od 3 do 6 miesięcy od daty wydania (ostatni wjazd przed końcem upływu ważności wizy)
 • Ilość dni: do 30 dni
 • Wiza może być jedno lub dwukrotna
 • Ambasada chin nie załatwia wiz ekspresowych dla obywateli: Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Belgii, Danii, Szwecji, USA, Kanady, Indonezji
 Formularz Wizowy Otwórz