KAZACHSTAN

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • 1 formularz
 • 1 fotografia
 • zaproszenie (lub ksero zaproszenia) + nr zgody na wydanie wizy (figurujący na poparciu wizowym)
 • paszport + ksero paszportu
 • zgoda z Kazachstanu na wydanie wizy lub elektroniczne wysłanie bezpośrednio do ambasady z Kazachstanu lub zaproszenie w oryginale
 • zaświadczenie o zatrudnieniu

CENY:

 • 35 EUR – wiza turystyczna jednokrotna do 30 dni
 • 50 EUR – wiza turystyczna dwukrotna do 30 dni
 • 30 EUR – wiza tranzytowa jednokrotna
 • 60 EUR – wiza tranzytowa dwukrotna
 • 50 EUR – wiza jednokrotna na 1 mies.
 • 70 EUR – wiza dwukrotna na 3 mis.
 • 90 EUR – wiza trzykrotna na 3 mies.
 • 170 EUR – wiza wielokrotna na 1 rok

UWAGI 

OD 10 LUTEGO 2014-OSOBIŚCIE NALEŻY SKŁADAĆ.DOKUMENTY W CELU UZYSKANIA WIZY.Dodatkowo wszyscy ubiegający się o wizę muszą dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu (z wyjątkiem emerytów).Czas oczekiwania: 7 dni.

Formularz wizowy 

PDF-IconFormularz