PAKISTAN

WYMAGANE DOKUMENTY

  • 2 formularze
  • 3 fotografie
  • paszport
  • rezerwacja lub zaproszenie + do wizy słuzbowej pismo delegujące z firmy polskiej wyłącznie w jęz. ang.zaproszenie musi być rownież przesłane do Ambasady Pakistanu faxem
  •      wydruk rezerwacji lotniczej

CENY

  • wiza pobytowa –   252 zł
  • wiza wielokrotna – 490 zł
    ekspress x 2 –  w przeciągu  3 dni

UWAGI 

Czas oczekiwania: 7 dni do 14.Wiza ważna 3 miesiące na wjazd

Formularz wizowy 

PDF-IconFormularze