WIETNAM

CENA

  • wiza jednokrotna miesięczna – do 30 dni pobytu – koszt 250 zł – okres oczekiwania na wizę 7 dni
  • wiza jednokrotna miesięczna – do 30 dni pobytu – koszt 300 zł – okres oczekiwania 2 dni (tryb ekspresowy)
  • wiza wielokrotna  miesięczna – do 30 dni pobytu – koszt 300 zł- okres oczekiwania 7 dni
  • wiza wielokrotna miesięczna – do 30 dni pobytu – koszt 350 zł – okres oczekiwania 2 dni (tryb ekspresowy)
  • wiza wielokrotna  trzymiesięczna – do 90 dni pobytu – koszt 450 zł – okres oczekiwania -7 dni
  • wiza wielokrotna trzymiesięczna – do 90 dni pobytu – koszt 550 zł- okres oczekiwania – 2 dni (tryb ekspresowy)

INFORMACJA

Wydział Konsularny Ambasady Wietnamu w Warszawie uprzejmie informuje o następujących zmianach dotyczących procedury uzyskania wizy wjazdowej do Wietnamu:Od dnia 01 kwietna 2014 r., wnioski wizowe będą przyjmowane wyłącznie po ich wypełnieniu w systemie E-wiza, do któreto dostęp znajduje się pod adresem:
http://visa.mofa.gov.vn/_layouts/registration/ApplicationForm.aspx
 Na stronie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące typów wiz i procedur ich uzyskania. Wypełniony on-line formularz należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami dodatkowymi w naszym Wydziale.
  Koszt wielokrotnej wizy 30 dniowej wynosi 300zł

INFORMATION

The Consular Section of Vietnam Embassy in Warsaw kindly inform about some changes regarding entry visa procedures as follow:From 1 April 2014, visa application forms should be registered in our E-visa system, which can be accessed on website adress:
http://visa.mofa.gov.vn/_layouts/registration/ApplicationForm.aspx
There you can also find details about visa types and registration proccedures. The filled-in application form should be printed, signed and submitted with other required documents in our Section.2. The fee for multiple 30-days entry visa is 300zl.Czas oczekiwania: 4 – 7 dni.Wiza datowana

Formularz wizowy 

PDF-IconFormularz