Wiza biznesowa Wietnam

 Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz podania o wizę po angielsku
 • 1 kolorowe zdjęcia paszportowe
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy
 • Zaproszenie od kontrahenta  potwierdzone przez wietnamski MSZ

 Ceny

 • Wiza jednokrotna tryb normalny do 30 dni – 250 PLN
 • Wiza wielokrotna tryb normalny do 30 dni – 300 PLN
 • Wiza jednokrotna tryb ekspresowy do 30 dni – 300 PLN
 • Wiza wielokrotna tryb ekspresowy do 30 dni – 350 PLN
 • Wiza wielokrotna tryb normalny do 90 dni – 450 PLN
 • Wiza wielokrotna tryb ekspresowy do 90 dni – 500 PLN

 Uwagi 

 • Czas oczekiwania: 7-14 dni
 • Ważność według dat podanych we wniosku
 • Ilość dni pobytu do 30

Formularz wizowy
Otwórz

INFORMACJA

Wydział Konsularny Ambasady Wietnamu w Warszawie uprzejmie informuje o następujących zmianach dotyczących procedury uzyskania wizy wjazdowej do Wietnamu:Od dnia 01 kwietna 2014 r., wnioski wizowe będą przyjmowane wyłącznie po ich wypełnieniu w systemie E-wiza, do którego dostęp znajduje się pod adresem:
Otwórz
 Na stronie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące typów wiz i procedur ich uzyskania. Wypełniony on-line formularz należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami dodatkowymi w naszym Wydziale.

INFORMATION

The Consular Section of Vietnam Embassy in Warsaw kindly inform about some changes regarding entry visa procedures as follow:From 1 April 2014, visa application forms should be registered in our E-visa system, which can be accessed on website adress:
Otwórz
There you can also find details about visa types and registration proccedures. The filled-in application form should be printed, signed and submitted with other required documents in our Section.2. The fee for multiple 30-days entry visa is 300zl.Czas oczekiwania: 4 – 7 dni.Wiza datowana