Białoruś

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • 1 formularz  wizowy
 • 1 fotografia- 3,5 x4,5 kolorowa na wprost aktualna
 • paszport
 • polisa ubezpieczeniowa – wyłącznie z towarzystwaEUROPA, AXA, SIGNAL IDUNA
 • ZAPROSZENIE – HADATAJSTWO/
 • natomiast dla osób wyjeżdżających w odwiedziny;
 • skan paszportu osoby zapraszającej,
 • kopia adresu meldunkowego,
 • kopia ważności paszportu.
 • Aby uzyskać wizę wielokrotną trzymiesięczną nalezy przedstawić ; zaproszenie z firmy bialoruskiej.
 • WIZA ROCZNA WIELOKROTNA;
 • ZAPROSZENIE/ORYGINAŁ/
 • KOPIA KONTRAKTU oraz  WYPIS Z REJESTRU FIRMY BIAŁORUSKIEJ.
 • DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY FAKT ZATRUDNIENIA W FIRMIE NA DRUKU FIRMOWYM PODPISANY PRZEZ DYREKTORA.

CENY

 • biznesowa jednokrotna do 30 dni  –    25 EUR
 • biznesowa dwukrotna do 30 dni – 35 EUR
 • biznesowa wielokrotna na 3 miesiące – 60 EUR
 • biznesowa wielokrotna na 1 rok – 150 EUR
 • pobytowa jednokrotna do 30 dni – 25 EUR
 • pobytowa dwukrotna do 30 dni – 35 EUR
 • pobytowa wielokrotna na 3 miesiące – 60 EUR
 • tranzytowa jednokrotna – 10 EUR
 • tranzytowa 2-krotna – 15 EUR
 • tranzytowa wielokrotna – 35 EUR
 • Istnieje możliwość uzyskania wizy w trybie ekspresowym do 48 godzin za dodatkową opłatą 25 euro

UWAGI

Wnioski wizowe wypełniamy elektronicznie pobierając druki ze strony ambasady.Obowiązkowo do każdego wniosku wizowego musi być dołączone upoważnienie do złożenia i odbioru paszportu w ambasadzie Białorusi.Czas oczekiwania: 5 dni roboczych
!!! Wizy bezpłatne !!! – dla obywateli Polski wyłącznie do 6-go roku życia.
 • jednokrotna, dwukrotna (jeden pobyt nie przekraczający 15 dni) do 30 dni
 • Zaproszenie musi być wypelnione według
  załączonego wzoru który znajduje się na
  stronie ; www.mfa.gov.by
  Do wizy tranzytowej bialoruskiej – kopia biletu
  lub polisa ubezpieczeniowa firmy EUROPA, AXA SIGNAL IDUNA
 • OD DNIA 01.11.2015 AMBASADA BIAŁORUSI WPROWADZIŁA OBOWIĄZEK POSIADANIA  ZAPROSZEŃ  DO WSZYSTKICH RODZAJÓW WIZ SLUZBOWYCH.
 • KAŻDE ZAPROSZENIE MUSI MIEĆ NADANY NUMER I DATĘ WYSTAWIENIA.
 • W PRZYPADKU WYJAZDU DO FILII POLSKICH FIRM NA BIALORUSI ZAPROSZENIE MUSI BYĆ PRZESŁANE W ORYGINALE.

UWAGA !

PODPIS NA DOKUMENTACH WIZOWYCH -IDENTYCZNY
JAK W PASZPORCIE.

Dokumenty do pobrania:

 

PDF-IconFormularz wniosku  

 

PDF-IconWzór zaproszenia krótkoterminowego

 

PDF-IconWzór zaproszenia długoterminowego