Wiza biznesowa Białoruś

 Wymagane dokumenty

 • Formularz wypełniony komputerowo i podpisany
 • 1 kolorowe zdjęcie paszportowe
 • Paszport ważny min. 3 miesięcy
 • Obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą honorowane przez Ambasadę Białorusi
  W celu uzyskania wizy jedno, dwu lub wielokrotnej do 90 dni:
 • Zaproszenie od firmy białoruskiej – wystarczy przesłać drogą mailową lub faxem
  Dla wizy wielokrotnej do 365 dni:
 • Należy przedstawić oryginał zaproszenia od firmy białoruskiej
 • Oryginał kontraktu pomiędzy firmą białoruską a polską (do wglądu)
 • Kopia kontraktu pomiędzy firmą  białoruską a polską

 Ceny

 • Wiza jednokrotna normalna – 25 Euro
 • Wiza jednokrotna expresowa – 50 Euro
 • Wiza dwukrotna normalna – 35 Euro
 • Wiza dwukrotna expresowa – 70 Euro
 • Wiza wielokrotna normalna – 60 Euro
 • Wiza wielokrotna expresowa – 120 Euro

 Uwagi 

 • Czas oczekiwania: wiza expresowa – 7 dni | wiza normalna – 8-20 dni
 • Polacy mają możliwość bezwizowego wjazdu na terytorium Republiki Białoruś do 5 dni wyłącznie przez lotniczne przejście graniczne – przylot i wylot musi nastąpić przez lotnisko w Mińsku
 • Osoby przylatujące  do Białorusi samolotami z Rosji, muszą posiadać wizę
 • W przypadku ruchu bezwizowego przez lotnisko w Mińsku nie są wymagane żadne zaproszenia, potwierdzenie rezerwacji hotelu, podanie adresu zamieszkania, zameldowanie, tylko polisa ubezpieczeniowa
 • Konsultant Republiki Białoruś ma prawo odmówić wydania wizy bez zwrotu kosztów i podania przyczyny

Formularz wizowy
Otwórz