Wiza dla kierowców Białoruś

 Wymagane dokumenty

 • Formularz wypełniony komputerowo i podpisany
 • 1 kolorowe zdjęcie paszportowe
 • Paszport ważny min. 3 miesięcy
 • Podanie na papierze firmowym skierowanie do Ambasady Białorusi w Polsce wydział Konsularny w Warszawie z prośbą o wydanie
 • Ksero prawa jazdy – obie strony
 • Kopia licencji na przewozy międzynarodowe
 • Pismo z ZMPD – pomagamy uzyskać zaświadczenie z ZMPD
 • Kopia kontraktu pomiędzy firmą  białoruską a polską

 Ceny

 • Wiza jednokrotna normalna – 25 Euro
 • Wiza jednokrotna expresowa – 50 Euro
 • Wiza dwukrotna normalna – 35 Euro
 • Wiza dwukrotna expresowa – 70 Euro
 • Wiza wielokrotna normalna – 60 Euro
 • Wiza wielokrotna expresowa – 120 Euro

 Uwagi 

 • Czas oczekiwania: wiza expresowa – 7 dni | wiza normalna – 8-20 dni
 • Wiza wydawana jest tylko dla kierowców w celu przewozu towarów
 • Ważność wizy  jest zgodna z datami podanymi we wniosku wizowym
 • Ilość dni pobytu to maksymalnie 180, w ramach wizy wielokrotnej rocznej
 • Konsultant Republiki Białoruś ma prawo odmówić wydania wizy bez zwrotu kosztów i podania przyczyny

Formularz wizowy
Otwórz