Rosja

UWAGI 

Obywatele krajów ESCH SCHENGEN nie muszą dołączać do wniosków wizowych karty pobytu w Polsce

WYMAGANE  DOKUMENTY:    

 • formularz
 • fotografia 3,5 x 4,5 cm kolorowa NA WPROST tzw. „en face”
 •  paszport
  polisa ubezpieczeniowa na kwotę 30000 euro/wystawiona na Świat/
  na cały okres pobytu.
 • do otrzymania wizy służbowej i wyjeżdżających na prywatne zaproszenie w celu turystycznym – oryginał zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej wydany przez departament służby konsularnej ministerstwa spraw zagranicznych Rosji przez przedstawicielstwa MSZ Rosji w podmiotach Federacji Rosyjskiej lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych / OWIR – wydział wiz i rejestracji cudzoziemców
 • Z dniem 01 czerwca 2007- ambasada Rosji wprowadza nowe zasady wydawania wiz dla obywateli Polski:
 • –   zasady wydawania wiz    turystycznych pozostają bez zmian, natomiast w celu uzyskania wizy służbowej oprócz oryginału lub ksera zaproszenia/będzie honorowane imienne zaproszenie z firmy rosyjskiej, do której udaje się aplikant. Zaproszenie może być przesłane pocztą elektroniczną. Musi być pieczęć i podpis i numer INN.
 • Z dniem 19  września 2011 wprowadzono tylko dwa terminy odbioru wizy jak również wyłącznie dwa rodzaje opłat jak niżej:
 • 306 PLN   – wiza do odbioru na trzeci dzień roboczy, licząc dzień złożenia dokumentów +  25 Euro opłata serwisowa
 •  153,00   PLN – wiza do odbioru na siódmy dzień roboczy licząc dzień złożenia dokumentów+ 25 Euro opłata serwisowa
 • Powyższe ceny obowiązują na wszystkie rodzaje wiz (turystyczne, biznes, tranzyt).
 • do otrzymania wizy turystycznej:  voucher turystyczny, plus   potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez organizację prowadzącą działalność turystyczną w Rosji
 • do otrzymania wizy tranzytowej: paszport z ważną wizą na wjazd do państwa docelowego przez Rosję (jeżeli taka wiza jest wymagana), ważny bilet z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu GDY PODRÓŻ ODBYWA SIE AUTEM, NALEZY PRZEDSTAWIĆ SPECJALNE OŚWIADCZENIE (W FORMIE PODANIA, ZAWIERAJĄCE, NR REJESTRACYJNY AUTA, KOLOR, MARKĘ I WŁAŚCICIELA, DATY PODRÓŻY I TRASĘ PRZEJAZDU, NALEZY PODAĆ WSZYSTKIE OSOBY PODRÓŻUJĄCE
 • NIE POŚREDNICZYMY w załatwianiu wiz dla kierowców TIR i autokarów.
 • Wizy bezpłatne tylko dla inwalidów i ich opiekunów, wymiana sportowców, młodzieży studentów, naukowców

INFORMACJE 

 O tym, w którym konsulacie należy ubiegać się o wizę decyduje miejsce zameldowania lub miejsce wydania paszportu.
Konsulat w Warszawie: woj. mazowieckie, lubelskie, łódzkie i podlaskie.
Konsulat w Poznaniu: woj. wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie.
Konsulat w Gdańsku: woj. warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i zach.-pomorskie.
Konsulat w Krakowie: woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie.
Realizujemy wizy we wszystkich rosyjskich kosulatach w Posce: w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Krakowie.