Wiza biznesowa Rosja

 Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz podania o wizę
 • 1 kolorowe zdjęcie paszportowe
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy
 • Zaproszenie od kontrahenta z Rosji
 • Obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą na cały okres obowiązywania wizy

 Ceny

 • Wiza zwykła – 145 PLN + usługa serwisowa
  Rosyjskiego Centrum Wizowego – 28 Euro
 • Wiza expresowa – 290 PLN + usługa serwisowa
  Rosyjskiego Centrum Wizowego – 28 Euro
 • Zaproszenie do wizy wielokrotnej rocznej – 732 PLN
 • Zaproszenie do wizy jedno lub dwukrotnej do 90 dni – 430 PLN
 • Polisa do 7 dni – 19 PLN
 • Polisa do 14 dni – 33 PLN
 • Polisa do 30 dni – 60 PLN
 • Polisa do 90 dni – 129 PLN
 • Polisa do 365 dni – 198 PLN

 Uwagi 

 • Czas oczekiwania: wiza zwykła – 7-14 dni | wiza expresowa – 10-20 dni
 • Wiza jest wydawana jest na daty  zgodnie z zaproszeniem, ubezpieczeniem medycznym oraz datami we wniosku wizowym
 • Wiza biznesowa może być jedno dwu lub wielokrotna
 • Zdjęcie do wizy musi być z ostatnich 6 miesięcy
 • W celu otrzymania wizy wielokrotnej rocznej należy udowodnić swój biznesowy pobyt w Rosji w ostatnich 12 miesiącach (dotyczy to tylko zaproszeń bezpośrednich na papierze firmowym)
 • Przy zaproszeniach ministerialnych, telexach nie ma potrzeby udokumentowania swojego pobytu w Rosji w ostatnich 12 miesiącach – dotyczy wizy wielokrotnej rocznej
 • Zaproszenie „białe” wystarczy przesłać w dobrej jakości drogą mailową
 • Zaproszenie ministerialne „brązowe” należy dostarczyć w oryginale
 • Zaproszenie w formie telexu wystarczy przesłać w dobrej jakości drogą mailową
 • O tym, w którym konsulacie należy ubiegać się o wizę decyduje miejsce zameldowania lub miejsce wydania paszportu

  – Konsulat w Warszawie: woj. mazowieckie, lubelskie, łódzkie i podlaskie

  – Konsulat w Poznaniu: woj. wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie

  – Konsulat w Gdańsku: woj. warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i zach.-pomorskie

  – Konsulat w Krakowie: woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie

 • Realizujemy wizy we wszystkich rosyjskich kosulatach w Posce: w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Krakowie

Formularz wizowy
Otwórz